VARNOST IN ZASEBNOST

Izjava o varstvu podatkov

Spletna trgovina Retrievershop.si oz.njen upravljalec Dostop Plus d.o.o., Preloge 2c, 2316 Zgornja Ložnica (v nadaljevanju »podjetje«) se obvezuje k varovanju osebnih podatkov v skladu z GDPR in ZVOP.
Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v podjetju Dostop Plus d.o.o., Preloge 2c, 2316 Zgornja Ložnica (v nadaljevanju »podjetje«) in vključuje podatke o strankah in drugih posameznikih, ki so izrazili željo po sodelovanju (v nadaljevanju: »kupec«). Podjetje je upravljavec obdelav osebnih podatkov kupcev. V nadaljevanju vam sporočamo, za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podajamo druge informacije, ki bi vas zanimale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov. Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 23. maja 2018. Vsebina te izjave se lahko kadar koli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na naši spletni strani www.retrievershop. Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

Katere podatke zbiramo?

 • Za potrebe izstavljanja računov, pošiljanja kupljenega in promocijskega materiala ter obveščanja strank v naši zbirki osebnih podatkov hranimo sledeče podatke o uporabnikih:
 • identifikacijski podatki, ki obsegajo predvsem ime in priimek, uporabniško ime in geslo ter ID za DDV, če ste pravna oseba;
 • kontaktni podatki, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopimo v stik z vami, predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun in vaše profile na družbenih omrežjih;
 • vaše nastavitve, ki obsegajo podatke o vašem računu, predvsem shranjene naslove za dostavo, profile, naročila na novice, nakupovalne sezname, iskane artikle (»zanima me«, »sledi ceni«), vaše ocene in komentarje o artiklih in storitvah;
 • podatke o vaših naročilih, ki obsegajo predvsem podatke o naročenih artiklih in načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatke o reklamacijah;

Za katere namene zbiramo podatke?

Podjetje obdeluje vaše osebne podatke za:
 • Izvajanje pogodbenih odnosov kar vključuje vodenje in izvajanje naročil in pogodbenih aktivnosti,
 • trženjske aktivnosti kar vključuje baze osebnih podatkov in pošiljanje ponudb preko naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, telefona ali osebno.
 • trženjske aktivnosti kar vključuje oglaševanje preko različnih komunikacijskih kanalov, kot so naslovljena direktna pošta, elektronska pošta, telefonski klici, spletna stran, družbena omrežja in podobno,
 • pošiljanje periodičnih novic preko elektronske pošte,
 • izvajanje raziskav in anket zadovoljstva kupcev in drugih trženjskih raziskav z namenom neprestanega izboljševanja internih postopkov in ponudbe,
 • izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanje in objavo podatkov o izžrebancih,
 • zbiranje in obdelavo osebnih podatkov pridobljenih na strokovnih konferencah in promocijskih dogodkih v lastni organizaciji ali organizaciji drugih.
Stran uporablja tudi piškotke, ki služijo za zbiranje podatkov o uporabi naših storitev ter za izboljšanje in prilagajanje vsebin našim obiskovalcem. Uporabljajo se za identifikacijo kot tudi za pravilno izvedbo naročil. Več o piškotkih tukaj.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Podjetje hrani podatke o kupcih za obdobje, ki je potrebno, da bi dosegli določen poslovni namen in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo.

Kdo obdeluje vaše osebne podatke in s kom jih delimo?

V večini primerov obdelujemo vaše podatke za lastne namene kot njihov upravljavec. Podjetje osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen:
 • našim partnerjem, ki so vključeni v obdelavo naročila; za zagotavljanje plačil, prevoza in drugih zadev, povezanih z vašim naročilom,
 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih pod nadzorom našega podjetja (npr. vzdrževanje IT sistemov, administracija spletne strani, izvajanje elektronskega sporočanja …) in
 • po potrebi državnim organom, na podlagi njihove utemeljene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.

Kako uveljavljate svoje pravice varstva osebnih podatkov?

Kot posameznik imate v skladu z zakonom pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko naših kontaktnih podatkov. Zahteveh bomo obdelali v roku 30 dni. V izjemnih primerih, predvsem ko gre za kompleksnejše zahtevke, imamo pravico ta rok podaljšati za dva dodatna meseca. V primeru, da bi bilo takšno podaljšanje potrebno, in pa o razlogih zanj vas bomo seveda obvestili.

Svoje podatke v spletni trgovini lahko pregledate in popravite v zavihku “Moj Račun”.

Ali lahko umaknete svojo privolitev?

Potem, ko ste podali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas
preko naših kontaktnih podatkov.

Kako vložiti pritožbo?

V primeru, če domnevate, da vaše osebne podatke obdelujemo neupravičeno oziroma v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, lahko vložite pritožbo preko naših kontaktnih podatkov.

Pritožbeni organ za področje osebnih podatkov v Sloveniji je IP-RS (www.ip-rs.si).

Kako lahko stopite v kontakt z nami?

Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na naslov:

Dostop Plus d.o.o., Preloge 2c, 2316 Zgornja Ložnica ali elektronski naslov info@retrievershop.si.